جواب سوالات عملی کاربر رایانه

جواب سوالات عملی کاربر رایانه

جواب 100 سوال عملی کار بر رایانه - برای آزمون27 دی ماه 1398

آزمون جامع و

سی امین آزمون ادواری

کاردانش و فرهنگ و هنر

سوالات عملي مهارت كاربر رايانه


 1. یک پوشه با نام خود روی میزکار (Desktop) ایجاد نمایید سپس سه پوشه با نام های 1 و2 و3 در آن ایجاد نمایید.
 2. یک پوشه بر روی میزکار (Desktop) ایجاد نمایید و از قسمت خصوصیات پوشه تعداد فایل ها و پوشه های داخل آن را نمایش دهید
 3. یک پوشه روی میزکار (Desktop) ایجاد نمایید و با استفاده از کلید میانبر نام پوشه را تغییر دهید.
 4. اندازه نمایش آیکن های میزکار(Desktop)رابزرگترکرده، سپس به حالت قبل برگردانید.
 5. آیکن های روی میز کار (Desktop) را بر اساس آخرین تاریخ تغییر مرتب نمایید.
 6. آیکن های روی میزکار (Desktop) را بر اساس حجم مرتب نمایید.
 7. ترازبندی آیکن های میزکار (Desktop) را به صورت شبکه ای و زیرهم در یک راستا انجام دهید.
 8. آیکن های روی میز کار (Desktop) را مخفی کنید.
 9. آیکن های درایو C را به صورت کاشی (Tile) نمایش دهید.
 10. آیکن های درایو D را به صورت استاندارد و واقعی نمایش دهید.
 11. پوشه ها و فایل های درایو E را بر اساس نام مرتب کنید
 12. چگونگی قالب بندی (Format) نمودن یک درایو را نمایش دهید.
 13. قالب بندی نمودن (Format) یک درایو چگونه است و آن را در حالت قالب بندی سریع قرار دهید.
 14. تنظیمات مرتب سازی را به گونه انجام دهید که مرتب سازی آیکن های میزکار(Desktop) به صورت خودکار انجام شود.
 15. درایوهای (My Computer) را بر اساس فضای خالی مرتب کنید.
 16. فایل ها و پوشه های درایو C را بر اساس نوع آن ها مرتب کنید.
 17. برچسب درایوCرا به Music تغییرنام دهید.
 18. نام برچسب (Label) درایو D را تغییر دهید.
 19. محافظ صفحه نمایش (Screen Saver) را تنظیم نمایید كه بعد از 10 دقيقه فعال شود
 20. محافظ صفحه نمایش را به گونه تنظیم نمایید که بعد از 5 دقیقه به صورت خودکار نمایش داده شود.
 21. محافظ صفحه نمایش را غیر فعال کنید.
 22. پنج تصویر را برای پشت زمینه میزکار (Desktop) انتخاب نموده که به صورت به هم ریخته نمایش دهد.
 23. پنجره های باز در Desktopرابصورت آبشاری مرتب نمایید.
 24. سه پنجره به صورت همزمان باز کنید و سپس پنجره ها را به صورت آبشاری (Cascade) نمایش دهید.
 25. تصویر پشت زمینه میزکار (Desktop) را تغییر داده به صورتی که تصویر به حالت کاشی (Tile) نمایش داده شود.
 26. تصویر پشت زمینه میزکار (Desktop) را تغییر داده و آن را به صورت کاشی قرار دهید.
 27. رنگ نوار عنوان پنجره ها را ، به رنگ قرمز تغییر دهید.
 28. زمان فعال شدن محافظ صفحه نمايش (Screen Saver) رابه10دقیقه تغییردهید.
 29. آیکن های نوار وظیفه (Taskbar) را به صورت کوچک نمایش دهید.
 30. ساعت سیستم از روی نوار وظیفه (Taskbar) حذف شود.
 31. نوار وظیفه (Taskbar) را به سمت چپ میزکار (Desktop) انتقال دهید.
 32. نوار وظیفه (Taskbar) را در حالتی قرار دهید که به صورت خودکار مخفی شود.
 33. صدای سیستم را قطع کنید.
 34. تنظیمات منوی Start را به گونه انجام دهید که به جای نمایش گزینه Shutdown گزینه Restart نمایش داده شود
 35. یک پوشه با نام خود روی میزکار (Desktop) ایجاد نمایید و آن را به درایو F انتقال دهید.
 36. یک پوشه با نام خود روی میز کار (Desktop) ایجاد نمایید
 37. یک پوشه با نام خود روی میز کار (Desktop) ایجاد نمایید و از قسمت خصوصیات ، تاریخ و ساعت ساخت آن را نمایش دهید.
 38. یک پوشه در درایو D با نام خود ایجاد نمایید و میانبر (Shortcut) آن را روی میز کار (Desktop) قرار دهید.
 39. يك ميانبر از My Document ايجاد كنيد و در درايو E ذخيره كنيد
 40. یک تصویر دلخواه در پشت زمینه میزکار (Desktop) قرار دهید به صورتی که در مرکز صفحه قرار بگیرد.
 41. یک شکل دلخواه در برنامه نقاشی (Paint) رسم کنید سپس آن را روی میزکار(Desktop) با پسوند JPG ذخیره نمایید.
 42. نام خود را در برنامه نقاشی (Paint) نوشته و با پسوند PNG روی میزکار (Desktop) ذخیره نمایید
 43. یک نقاشی رابا استفاده از برنامه Paintترسیم کنیدسپس آن را در پشت زمینه میزکار (Desktop) قرار دهید.
 44. یک نقاشی کشیده وذخیره کرده وبه عنوان پس زمینه در مرکز Desktopقراردهید.
 45. در برنامه Paint یک بیضی با رنگ قرمز و خط دور آن به رنگ آبی رسم کنید و روی میزکار (Desktop) ذخیره نمایید.
 46. تنظیمات پوشه ها (Folder Option) را به گونه ای انجام دهید که هر پوشه در پنجره جداگانه باز شود.
 47. سیستم خودرا طوری تنظیم نماییدکه فایلها وپوشه های مخفی نشان داده شوند.
 48. ماوس خودرابه صورتی تنظیم نمایید که با یکبار کلیک پوشه ها باز شوند (Single Click).
 49. یک فایل متنی ایجادکرده سپس آنرا مخفی کنید.
 50. برنامه Notepad را باز کنید و یک متن در آن بنویسید سپس تنظیمات صفحه را به طوری قرار دهید که روی کاغذ A5 چاپ شود.
 51. برنامه Notepad را باز نمایید و حاشیه های صفحه در هنگام چاپ را از هر طرف 1 سانتیمتر قرار دهید
 52. در برنامه Notepad ، تنظیمات صفحه را به گونه ای انجام دهید که حاشیه از 4 طرف کاغذ برابر 1 سانتیمتر باشد.
 53. در برنامه Notepad ، تنظیمات صفحه را به گونه ای انجام دهید که حاشیه از 4 طرف کاغذ برابر 1 سانتیمتر باشد.
 54. تنظیمات سطل بازیافت (Recycle Bin) را به صورتی قرار دهید که در هنگام حذف یک فایل کادر محاوره ای تایید ، باز نشود.
 55. تنظیمات سطل بازیافت (Recycle Bin) را به گونه ای قرار دهید که بعد از حذف یک فایل به سطل بازیافت منتقل نشود.
 56. تنظيمات سطل بازيافت رابه صورتي قرار دهيد كه بعد از حذف يك فايل به سطل بازيافت منتقل نشود
 57. تنظيمات سطل بازيافت رابه صورتي قرار دهيد كه در هنگام حذف يك فايل كادر محاوره اي تاييد ، باز نشود
 58. تنظیمات سطل بازیافت رابه صورتی اعمال نماییدکه ظریفت آن20گیگابایت از درایو C باشد.
 59. شکل آیکن سطل بازیافت (Recycle Bin) را تغییر دهید.
 60. شکل آیکنMy Computerرابه شکل آیکنMy Document درآورید.
 61. کلیه فایل ها و پوشه ها با پسوند MP3 را در کل حافظه جستجو نمایید
 62. کلیه فایل ها و پوشه ها در درایو C که با حرف m شروع می شوند را جستجو کنید.
 63. فایلی با نام (Servis.exe) را در درایو C جستجوکرده تاریخ وزمان ایجادآنرا گزارش دهید.
 64. تمام فایلهای (Word) با پسوند (.docx) رادردرایو Cبیابید.
 65. یک تصویرباپسوندBMPدردرایو Dبا نام خودتان ایجادکنید
 66. میانبری (Shortcut) از برنامه WordPad روی میز کار ایجاد نمایید.
 67. نرم افزار(WordPad)رابازنموده ونوارقالب بندي (Format Bar) آنرامخفی نمائید .
 68. یک میانبر (Shortcut)ازMy Documentایجادکرده ودردرایوCذخیره نمایید.
 69. ازبرنامه ماشین حسابی يک میانبردرمیزکار (Desktop)ایجادنمایید.
 70. ما وس را برای افراد چپ دست تنظیم نمایید وسپس به حالت اولیه برگردانید.
 71. اندازه RAM و نوع CPU سیستم را نمایش دهید.
 72. مشخصات سخت افزاری سیستم را نمایش دهید.
 73. پرینتر HP مدل HP 910 را روی سیستم نصب کنید.
 74. چاپگرهای (Printer) نصب شده روی سیستم را نمایش دهید و یکی از چاپگرها را به دلخواه حذف کنید.
 75. چاپگرهای (Printer) نصب شده روی سیستم را نمایش دهید و یکی از چاپگرها را به دلخواه حذفکنید.
 76. یک چاپگر را به دلخواه، به صورت چاپگر پیش فرض قرار دهید
 77. در برنامه Outlook یک نامه با عنوان "نامه ضروری" و متن دلخواه به آدرس test@yahoo.com ارسال نمایید
 78. در برنامه Outlook یک نامه همرا با یک پیوست عکس ایجاد نمایید.
 79. یک نامه در برنامه Outlook ایجاد نمایید و آن را به آدرس fast@yahoo.com ارسال کنید.
 80. ازدرایوC یک نسخه پشتیبان تهیه کرده ودردرایوDذخیره نمایید
 81. یک نسخه پشتیبان (Backup) از پوشه My Documents در درایو C ایجاد نمایید.
 82. برنامه رفع گسیختگی فایل ها، را باز کنید و درایو C را تحلیل (Analyze) کنید.
 83. با استفاده از برنامه پاکسازی دیسک ، فایل های موقت و زائد را از درایو C حذف نمایید
 84. برنامه مرورگر Internet Explorer را بازکنید و مشخص کنید کدام گزینه از منو View پنجره را تمام صفحه می کند.
 85. مرورگر Internet Explorer را باز کنید و آن را در حالت تمام صفحه نمایش دهید.
 86. در مرورگر اندازه متن ها را به "خیلی بزرگ" تغییر دهید.
 87. تنظیمات مرورگر اینترنت را به گونه ای قرار دهید که در زمان اجرا به صورت خودکار سایت www.google.com را نمايش دهد .
 88. صفحه آغازین مرورگر اینترنت (Internet Explorer) خالی باشد و هیچ سایتی در ابتدا باز نشود.
 89. صفحه آغازین مرورگر اینترنت (Internet Explorer) خالی باشد و هیچ سایتی در ابتدا باز نشود.
 90. سایتهایی را که اخیرا مشاهده شده است را نمایش دهید
 91. سوابق اینترنتی راحذف کرده وآنرابه10روزتنظیم نمایید.
 92. تاریخچه سایت های استفاده شده را روی 30 روز قرار دهید.
 93. فایلهای موقتی اینترنت راحذف نمایید.
 94. در برنامه مرورگر Internet Explorer نوار آدرس را حذف کنید.
 95. سایت www.google.comرا باز کنید سپس صفحه را روی میزکار (Desktop) ذخیره کنید.
 96. سایت www.yahoo.com را باز نمایید و روی میزکار (Desktop) ذخیره کنید
 97. سایت www.yahoo.com را در پنجره مرورگر باز نمایید
 98. سایتwww.MSN.com را به لیست علاقه مندی ها اضافه نمایید.
 99. سایتwwwSING.comرابه فهرست برگزیده ها در مرورگر اینترنت اضافه کنید.


12,000 - این محصول تا حالا 6 بار فروخته شده است

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید


جواب 100 سوال عملی کار بر رایانه - برای آزمون 31 خرداد 98_1559022523_27185_5195_1364.zip0.05 MB

خرید محصول

پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 12,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
تست
انتقال به صفحه پرداخت