نمونه سوالات عملی طراحی گرافیک سیاه و سفید همراه با جواب

بر اساس ماده 11 شيوه نامه اجرايي اولين آزمون جامع و بيست و دومين آزمون ادواري استانداردهاي مهارت آموزي در سال تحصيلي 97-1398 آزمونگر مجاز است در طرح سؤال آزمون عملي از مهارت آموزان از نمونه سوالات ارسالي دفترآموزش بهره گيرد. و چنانچه سطح سؤالات عملي آزمونگر از سطح سؤالات عملي ارسال دفتر آموزش نازلتر و آسانتر نباشد آزمونگر مي تواند از سؤالات طراحي شده خود استفاده نمايد.

نمونه سوالات عملی طراحی گرافیک سیاه و سفید همراه با جواب

1- با استفاده از خطوط (منحنی و افقی ) با ضخامت های متفاوت حداقل 3 ضخامت در یک کادر 15.15 مفهوم آرامش را نشان دهید؟

2- با استفاده از خطوط (منحنی و افقی و مورب و عمودی ) با ضخامت های متفاوت حداقل سه ضخامت در یک کادر 15.15 حجم مجازی را نشان دهید؟

3- با استفاده از سطوح مربع، دایره، مثلث در چند کادر 10.10 بافت ایجاد کنید؟

4- در یک کادر10.10 با استفاده از خط و سطح و نقطه یک اثر نامتقارن ایجاد کنید؟

5- در یک کادر10.10 ریتم موجی را با استفاده از خط و سطح ایجاد کنید؟

6- در یک کادر10.10 ریتم متناوب را ایجاد کنید ؟

7- در یک کادر10.10 ریتم یکنواخت را ایجاد کنید ؟

8- در یک کادر10.10 ریتم تکاملی را ایجاد کنید؟

9- در یک کادر15.15 با استفاده از سطوح مهندسی و غیر مهندسی و نقاط و خطوط ترکیب بندی مناسب ایجاد کنید؟

10- دایره ای را ترسیم کنید و با استفاده از ترام نقطه و ایجاد سایه روشن حجم مجازی ایجاد کنید؟

11- آرم برای یک موسسه چاپ و نشر طراحی کنید و در کادر 10.10 با راپید اجرا کنید؟

12- آرم برای یک گالری هنری طراحی کنید و در کادر 10.10 با راپید اجرا کنید؟

13- در یک کادر 15.15 حجم با استفاده از تجمع و پراکندگی نقاط به وسیله ی راپید ریزش را نشان دهید.

14- استفاده از خطوط (منحنی و افقی) با ضخامت های متفاوت حداقل 3 ضخامت در یک کادر 15.15مفهوم آرامش را نشان دهید.

15- در یک کادر 10.10 با استفاده از خط و سطح و نقطه یک اثر نامتقارن ایجاد کنید؟

16- در یک کادر 10.10 ریتم موجی را با استفاده از خط و سطح ایجاد کنید؟

17- در یک کادر 10.10 ریتم متناوب را ایجاد کنید؟

18- در یک کادر 10.10 ریتم یکنواخت را ایجاد کنید؟

19- دایره ای را ترسیم کنید و با استفاده از ترام نقطه و ایجاد سایه روشن حجم مجازی ایجاد کنید

20- آرم برای یک موسسه چاپ و نشر طراحی کنید و در کادر 10.10 با راپید اجرا کنید

21- در یک کادر 15.15 با استفاده از نقاط حرکت را نشان دهید؟

22- در چند مرحله یک نقطه را در یک کادر جایگزین نمایید.بطوریکه بترتیب معانی زیر را القا کنند.

الف)حس سنگینی ب)حس سبکی ج)میل به سکون و آرامش

23- با توجه به توضیحات زیر ریتم مورد نظر را اجرا کنید.

در این نوع ریتم یک تصویر یا یک عنصر بصری از یک مرتبه وحالت خاص شروع شده وبه تدریج با تغییراتی به ردیف یا حالت تازه تر می رسد.

24- بوسیله خطوط تحریک وعدم ایستایی را ترسیم کنید.

25- در یک کادر10 *10 بوسیله خط ایجاد دوری و نزدیکی کنید.

26-شدیدترین کنتراست ته رنگ را ایجاد نمایید.

27- به وسیله مربع .مثلث. دایره دو ترکیب بندی مناسب بسازید.

28- با استفاده از نقطه وخط به یک تعادل متقارن برسید.

29- یک ریتم متناوب را اجرا کنید.

30- یک کادر برای وسعت دریا ترسیم نمایید.

31- با استفاده از ترکیب خط.نقطه و سطح یک حجم ایجاد کنید.


9,000 -

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید


1_1576742883_32892_5195_1573.zip0.76 MB

خرید محصول

پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 9,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
تست
انتقال به صفحه پرداخت