سوالات عملی گرافیک رنگی همراه با جواب

گرافیک رنگی

- یک چرخه رنگ از رنگهای اصلی ایجاد نمایید.

- رنگ ارغوانی را در چرخه رنگ به نمایش بگذارید.

- چرخه رنگ را رسم کرده و رنگها را در جایگاه خود قرار دهید؟

- رنگهای ثانویه (درجه دوم) ورنگهای ثالثیه را در چرخه رنگ به اجرا بگذارید.

- دو رنگ مکمل را در کنار هم قرار دهید.

- با ترکیب رنگهای درجه یک و درجه دو، رنگهای درجه سه را بدست بیاورید؟ به طور مثال برای رنگ نارنجی سه کادر 2 در 2 بکشید و در وسط نارنجی اصلی و دو کادر دیگر آن را (یکی نارنجی زرد و دیگری نارنجی قرمز بدست بیاورید) مجموع 9 مربع کنار هم گذاشته می شوند؟ (نارنجی- بنفش سبز)

- طیف رنگی بین دو رنگ قرمز و زرد را در 7 خانه مربع شکل 2*2 نشان دهید؟

- آرم زیر را رسم کرده و رنگی مناسب برای آن انتخاب کنید (نشانه یک شرکت هواپیمایی است)

- یک کنتراست ته رنگ را به نمایش بگذارید.

- سطوح ساده ی هندسی (دایره، مثلث، مربع) را در یک کادر 15.15ترسیم نموده سپس کنتراست ته رنگ را در آن نشان دهید(باتوجه به رنگ سطوح)

- سه رنگ اصلی (زرد، قرمز، آبی) را یک مرتبه با رنگ سیاه تیره تر کنید و دوباره سه رنگ اصلی را با رنگ سفید ترکیب کنید؟ (در کادر 2 در 2)

- تونالیته ی رنگ های اصلی را با مخلوط کردن آنها با سیاه و سفید ایجاد دهید رنگ اصلی وسط سه تنالیته با سفید و سه تنالیته با سیاه ) انتخاب یک رنگ اصلی در 7 مربع 3 در 3

- کنتراست سرد و گرم در یک کادر مستطیل گروه رنگهای گرم جلوی کادر و رنگهای سرد در عقب کادر بیاورید (پرسپکتیو رنگی یا جوی) ؟

- خطوط منحنی آزادی در یک کادر 15.15 طراحی کنید سپس کنتراست رنگ های سرد را رنگ آمیزی کنید.

- با استفاده از رنگ های سرد بافتی را ترسیم وبه نمایش بگذارید.

- کنتراست رنگ های مکمل را انجام دهید با انتخاب یک جفت از رنگهای مکمل در دو طرف و در نهایت وسط رسیدن به خاکستری فام دار یا تیره به طور مثال سبز و قرمز در 7 مربع 3 در 3

- یکی از رنگهای اصلی را انتخاب کنید و کنتراست اشباع را اجرا کنید؟ مثلا 4 مربع 2 در 2 رسم کنید و درجه خلوص رنگ اصلی را یکبار با سفید، یکبار سیاه، یکبار با خاکستری، یکبار با رنگ مکملش ، در مربع های جداگانه رنگ آمیزی کنید.

- تعداد 24 عدد مربع 3 در کنار 3 کنار هم رسم کنید سپس با توجه به نسبت وسعت سطح رنگهای زرد به بنفش و آبی به نارنجی به هم که قبلا آموزش دیده اید تعداد آنها را به نسبت رنگ آمیزی کنید.

- تونالیته ی خاکستری بدون فام (بدون رنگ) را در مربع های 3 در 3 با سیاه و سفید ایجاد کنید .

- تعداد 10 عدد دایره داخل یکدیگر رسم کنید که کوچکترین دایره شعاع یک سانت و بزرگترین دایره به شعاع 10 سانت رسم شود (دایره کوچک سفید دایره دوم را زرد کنیدو بزرگترین دایره را نارنجی نمایید، 6 دایره باقیمانده را با این سه رنگ (سفید، زرد و نارنجی) رنگ آمیزی نمایید.

- شکلی که نماد ماده محسوب می شود و دارای وزن واستحکام است را ترسیم کنید. ( مربع)قرمز

- شکلی که نمایشگر حرکتی نامتناهی و جاودانه است را به نمایش بگذارید. (دایره) آبی

- روشنترین و درخشانترین رنگ در حالت خلوص را ایجاد کنید. ( زرد) مثلث

- مشخصات زیر مربوط به چه رنگی می باشند، آن را ایجاد کنید.{ آرام و شکیبا.درون گرا وسرد.بسیار عمیق و احترام برانگیز}

( آبی)دایره


8,910 - این محصول تا حالا 10 بار فروخته شده است

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید


سوالات عملی طراحی گرافیک رنگی همراه با جواب_1576743301_34548_5195_1082.zip1.06 MB

خرید محصول

پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 8,910 تومان پرداخت از طریق درگاه
تست
انتقال به صفحه پرداخت